Side med baggrundshistorie, støtteforeningens formål samt værdier.